REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI POMURJE (CERO PUCONCI)

S POMOČJO EVROPSKIH SREDSTEV DO ČISTEJŠEGA OKOLJA V VSEH 27 POMURSKIH OBČINAH

23 milijonov EUR vredna naložba v II. fazo CERO Puconci, ki jo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se je pričela v letu 2011 in bo končana leta 2015.